Shernfire bị coi là không đủ điều kiện cho 2 trận đấu sau khi chia sẻ tài khoản

ESN buổi tối, ESN Việt Nam
[hkes_show_google_ad] Shernfire bị coi là không đủ điều kiện cho 2 trận đấu sau khi chia sẻ tài khoản   Shern “Shernfire” Tai đã bị cấm hai trận đấu đầu tiên của OPL mùa giải năm 2017 sau khi thừa nhận chia sẻ tài khoản.   Riot ban đầu được liên lạc bởi một đội OPL tìm ký hợp đồng với Shernfire để thay thế. Trong việc thực hiện một kiểm tra thường xuyên, Shernfire thông báo nhân viên rằng anh đã mua một tài khoản trên máy chủ Hàn Quốc thông qua một người bạn, trên đó anh ta sau đó đã bị trừng phạt. [hkes_show_google_ad]

Tags :

example, category, and, terms

Share This :