Giải Intel Challenge Katowice 2017 30.000$ sẽ được tổ chức trong lúc IEM World Championship

ESN ban đêm, ESN Việt Nam
[hkes_show_google_ad] Giải Intel Challenge Katowice 2017 30.000$ sẽ được tổ chức trong lúc IEM World Championship   ESL đã hợp tác với Intel và AnyKey để “mang lại các đội CS:GO của phụ nữ tốt nhất thế giới” đến Katowice để thi đấu trong một giải đấu 30.000$ trong lúc Intel Extreme Masters World Championship.   Sự kiện này sẽ có tám đội đến từ châu Âu và Bắc Mỹ, với hai đội từ mỗi khu vực nhận được lời mời trực tiếp. Ba đội châu Âu và một đội Bắc Mỹ sẽ kiếm được chỗ tại sự kiện thông qua các vòng loại trực tuyến. [hkes_show_google_ad]

Tags :

example, category, and, terms

Share This :