TI 2016 vượt hơn 10 triệu $

ESN buổi tối, ESN Việt Nam
TI 2016 vượt hơn 10 triệu $ Chỉ sau 18 ngày gây quỹ công chúng, giải thưởng The International 2016 lên tới 10 triệu $ từ tổng cơ sở 1.600.000 $. Năm ngoái, người hâm mộ giành 31 ngày để nâng lên hơn 10 triệu $, và vào năm 2014 phải mất 39 ngày. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất giải thưởng TI từ trước đến nay, đặc biệt là sau bước nhảy đáng kể sau khi Cache của Collector đã được thêm vào Battle Pass ngày 3 tháng 6. Trong năm 2015, giải thưởng TI đạt 18.429.613 $ sau 100 ngày kể từ ngày gây quỹ công chúng, nhưng những nỗ lực gây quỹ công chúng năm nay đã có một khởi đầu mạnh hơn. Ngày 1 kinh phí năm 2016 đã cho thấy người hâm mộ đặt 2.604.753 $, hơn nửa triệu đô la nhiều hơn ngày 1 của năm ngoái. The International 2016 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 8 tại Seattle.

Tags :

example, category, and, terms

Share This :